انجمن علمی تخصصی طب اورژانس ایران با همکاری وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی و سازمان بهداشت جهانی دفتر مستقر در ایران اقدام به بر گزاری آنلاین سه دوره‌ی ۵ روزه اصول مدیریت اورژانس های بیمارستانی در هفته ی اول و دوم و سوم آذر ماه از ساعت ۱۷ الی ۲۰ می کند.

از داوطلبینی که مایل به شرکت در یکی از دوره های فوق می باشند،دعوت به عمل می آید مشخصات خود را شامل (نام،نام خانوادگی،کدملی،شماره‌ی نظام پزشکی،شماره ی موبایل،محل‌کار و رشته ی تخصصی) به شماره ی ۰۹۱۲۲۲۷۷۷۰۸ واتساپ نمایند.

هزینه ی ثبت نام ۲۰۰ هزار تومان می‌باشد در پایان دوره گواهی شرکت در دوره از طرف انجمن علمی تخصصی طب اورژانس و مرکز معتمد (موسسه ی عالی توسعه و تربیت مدیران نظام سلامت ) اعطا خواهد شد.

حضور فعال در هر ۵ روز الزامی است.

جهت کسب اطلاعات بیشتر با شماره ی ۰۹۱۲۲۲۷۷۷۰۸ تماس حاصل فرمایید.

انجمن علمی طب اورژانس ایران

  

  • آدرس پایین سایت
  • تماس پایین

Copyright © 2023 Iranian Society of Emergency Medicine

TPL_BACKTOTOP