برنامه کلاس مشترک روز شنبه مورخ ۲۹ آبان ماه ۱۴۰۰

 

کاربرد پیس میکر قلبی در بخش اورژانس

دکتر مجید شجاعی
دانشیار دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
ساعت : ۹:۰۰ الی ۹:۴۵

 

آنچه لازم است در اورژانس راجع به ویروس کرونا بدانیم
دکتر صدرالله محمودی
دانشیار دانشگاه علوم پزشکی بقیه الله
ساعت : ۱۰:۰۰ الی ۱۰:۴۵

 

شوک در یک نگاه
دکتر زهرا وند رجب پور
استادیار دانشگاه علوم پزشکی تبریز
ساعت : ۱۱:۰۰ الی ۱۱:۴۵

 

پرسش و پاسخ : ساعت ۱۱:۴۵ الی ۱۲:۰۰

 

لینک وبینار :
https://www.skyroom.online/ch/fho/savelife

 

( انجمن متخصصین طب اورژانس ایران )

  • آدرس پایین سایت
  • تماس پایین

Copyright © 2023 Iranian Society of Emergency Medicine

TPL_BACKTOTOP