برنامه کلاس مشترک روز شنبه مورخه ۲۴ مهر ۱۴۰۰

رویکرد به بیمار مبتلا به سرگیجه در بخش اورژانس
سخنران : دکتر علی بیداری
دانشگاه علوم پزشکی ایران
ساعت : ۹:۰۰ الی ۹:۴۵

Standard operating procedure for triage of suspected covid-19 patients
سخنران : دکتر مهرداد اسماعیلیان
دانشگاه علوم پزشکی اصفهان
ساعت : ۱۰:۰۰ الی ۱۰:۴۵

دو مورد الکتروکاردیوگرام از کیس های واقعی
دکتر مفید حسین زاده از دانشگاه علوم پزشکی اهواز
ساعت : ۱۱:۰۰ الی ۱۱:۴۵

لینک کلاس :
https://www.skyroom.online/ch/fho/savelife

 

  • آدرس پایین سایت
  • تماس پایین

Copyright © 2023 Iranian Society of Emergency Medicine

TPL_BACKTOTOP