نسخه هفتم فلوچارت تشخیص و درمان بیماری کووید 19 در سطوح ارائه خدمات سرپایی و بستری به همراه راهنمای تریاژ مادر باردار مبتلا به بیماری کووید 19 ( بروزرسانی ۷ تیرماه ۱۳۹۹)

  • آدرس پایین سایت
  • تماس پایین

Copyright © 2023 Iranian Society of Emergency Medicine

TPL_BACKTOTOP