جلسه هم اندیشی نمایندگان انجمن‌های علمی تخصصی پزشکی صبح روز پنج شنبه در سالن اجتماعات مرحوم دکتر گلعلیزاده سازمان نظام پزشکی برگزار شد.

این جلسه با دعوت دکتر رازی رئیس انجمن ارتوپدی و با حضور حدود پنجاه نفر از انجمن های مختلف علمی با محوریت بررسی اعتراضات به تعرفه اعلامی و راهکارهای اعتراضی به این موضوع برگزار شد. پس از صحبت های اقایان دکتر رازی و دکتر بصیری مدیران برگزاری جلسه حضاری که درخواست صحبت داشتند به نوبت انتقادات و پیشنهادات خود را مطرح کردند و راهکارهایی ارائه دادند. در تمام صحبت‌ها اشاره به بسیار پایین بودن تعرفه‌ها و اعتراض عمومی به این وضعیت مشهود بود و جان کلام تمام حاضران این بود که علت اصلی اعتراضات جامعه پزشکی افت کیفیت خدمات و عدم امکان ارائه درمان‌های جدید و نوسازی یا بازسازی تجهیزات و وسائل لازم پزشکی است.

در نهایت بحث ها جمع بندی شد و قرار شد کار گروه پیگیری بررسی خواسته ها و ارائه راهکارها و پیگیری هماهنگی کلیه جامعه پزشکی کشور شکل بگیرد و از داوطلبان ثبت نام شد.

در این جلسه همچنین بر انسجام صنفی تاکید شد و از همه اعضای انجمن ها خواسته شد در حد توان خود هم اطلاع رسانی در خصوص تاثیرات منفی کم بودن تعرفه ها بر کیفیت درمان داشته باشن و هم در این خصوص مباحث رسانه ای داشته باشند و هم به صورت فردی و انجمنی و هم به صورت منسجم تمام راه‌های ممکن را بیازمایند

همچنین جمیع پیشنهادات ارائه شده مکتوب شده و قرار است در کار گروه مطرح شود و در صورت رای اکثریت پیگیری شود

  / منبع خبر : وبسایت سازمان نظام پزشکی جمهوری اسلامی ایران

 

{jcomments on}

  • آدرس پایین سایت
  • تماس پایین

Copyright © 2023 Iranian Society of Emergency Medicine

TPL_BACKTOTOP