همکاران گرامی می توانند پیشنهادات خود و یا اعلام همکاری جهت شرکت در کاگروه ها را به آی دی زیر در تلگرام اعلام نمایند :


@medup

  • آدرس پایین سایت
  • تماس پایین

Copyright © 2023 Iranian Society of Emergency Medicine

TPL_BACKTOTOP