انتخابات انجمن علمی طب اورژانس ایران (شاخه خراسان ) در تاریخ ۲۷ مهرماه ۱۴۰۲ در محل سازمان نظام پزشکی مشهد ( سالن همایش چهره ماندگار استاد دکتر محمدتقی صراف شیرازی ) برگزار شد.

این جلسه در ادامه سمینار یک روزه کاربرد سونوگرافی در طب اورژانس همراه با کارگاه آموزشی و با حضور رئیس و هیات مدیره محترم انجمن علمی طب اورژانس ایران ، دبیر محترم هیات مدیره مجمع انجمن های علمی تخصصی و صنفی و رییس ، دبیر و اعضای محترم انجمن برگزار شد.

نتیجه انتخابات به ترتیب آرا:

1-  دکتر مهدی شریفی / عضو اصلی
2-  دکتر امیر آجیلیان / عضو اصلی
3-  دکتر ایوب توکلیان / عضو اصلی
4-  دکتر بهناز برومند رضازاده / عضو اصلی
5-  دکتر محسن ابراهیمی / عضو اصلی

1 -  دکتر مهدی صادقی خباز / عضو علی البدل
2 -  دکتر فریده معدنی تربتی / عضو علی البدل

 نتیجه شمارش آرا بازرس انجمن :

1-  دکتر حسن فلاح زاده علی آبادی / بازرس انجمن
2-  دکتر حمیدرضا مختاری / بازرس علی البدل

/ پایان خبر

  • آدرس پایین سایت
  • تماس پایین

Copyright © 2023 Iranian Society of Emergency Medicine

TPL_BACKTOTOP