اخبار عمومی

با نهایت تأسف و تأثر درگذشت همکار ارجمند آقای دکتر احمد قاطع را به خانواده محترم ايشان و جامعه طب اورژانس كشور تسليت عرض نموده و غفران و رضوان الهی را برای ایشان و صبر برای بازماندگان از درگاه الهی مسئلت داریم.

( انجمن متخصصین طب اورژانس ایران )

  • آدرس پایین سایت
  • تماس پایین

Copyright © 2023 Iranian Society of Emergency Medicine

TPL_BACKTOTOP