اخبار عمومی

 

قابل توجه همکاران محترم متخصص طب اورژانس :

 

نظر به تغییر فرمت کارتهای جدید انجمن علمی طب اورژانس ایران، در راستای اصلاح فرآیند ها ، همکاران متخصص طب اورژانس که با پرداخت حق عضویت سالیانه به مبلغ ۵۰۰ هزار تومان و دریافت عضویت طلایی، کارت عضویت جدید را دریافت نمایند از خدمات زیر برخوردار خواهند بود و از پرداخت هزینه های موضوع زیر معاف خواهند بود:

۱- عدم نیاز به پرداخت مبلغ ۲۵۰ هزارتومان حق ثبت نام کنگره طب اورژانس در سال ثبت نام

۲- ثبت نام رایگان کارگاه های حاشیه کنگره در سال ثبت نام

۳- پذیرایی نهار رایگان در ایام‌ کنگره ( مجموع سه روز ۳۰۰ هزار تومان ) در سال ثبت نام

۴- دریافت کارت مخصوص عضویت انجمن طب اورژانس به دوزبان (هزینه چاپ دو کارت حدود ۲۰۰ هزار تومان) به مدت یک سال

۵- دریافت خدمات مشاوره ای مرتبط با انجمن در سال ثبت نام

به عبارتی در ازای پرداخت مبلغ عضویت سالیانه ۵۰۰ هزارتومان و صدور کارت جدید، از پرداخت حداقل ۷۵۰ هزارتومان هزینه موضوع بندهای بالا در سال ثبت نام معاف خواهند بود.

همچنین فرایند عادی عضویت پیوسته متخصصین اورژانس بدون استفاده از مزایای فوق، صرفا عضویت دارای کارت (عضویت نقره ای) و همچنین عضویت بدون کارت (عضویت برنزی) همچنان برقرار می ماند.

 

جهت ثبت نام از طریق سایت انجمن به آدرس زیر اقدام نمایید :

isem.ir/registration

 

 

 

(انجمن متخصصین طب اورژانس ایران)

 

  • آدرس پایین سایت
  • تماس پایین

Copyright © 2023 Iranian Society of Emergency Medicine

TPL_BACKTOTOP