جلسه هیات مدیره انجمن علمی طب اورژانس ایران با حضور تمام اعضای هیات مدیره انجمن در محل دفتر انجمن طب اورژانس ایران مورخ 28 آبان ماه 1401 برگزار گردید

برخی موارد مطروحه در جلسه حضوری هیات مدیره انجمن علمی طب اورژانس ایران به شرح زیر می باشد :

۱.جلسه اولیه پیشنهاد در مورد وزنهای خدمات رشته طب اورژانس با اداره تدوین تعرفه وزارت بهداشت

۲.پیشنهاد هما جهت قرارداد با متخصصین اورژانس به عنوان آنکال جهت انتقال هوایی بیماران

۳.پیگیری مجدد مساله ۵۰ درصد پرداخت خدمات تحت مسوولیت پزشک توسط پرستارکه به دلیل استعلام غیرضروری بیمه سلامت یزد مجددا ایجاد گردیده است

۴.تخصیص حسابدار جهت انجمن

۵.درخواست جلسه با بخش بستری بیمه سلامت بابت برخی مشکلات

۶.تغییر آدرس انجمن

۷.پیشنهاد تدوین بسته رفاهی برای اعضای پیوسته انجمن

۸.درخواست جلسه مشترک با هیات بورد

۹.درخواست الزام به پوشش ۲۴ ساعته متخصصین اورژانس در بیمارستانهای خصوصی جهت اخذ گرید ۱ و الزام وجود مسوول فنی جهت اورژانسها با اولویت رشته طب اورژانس

۱۰.هماهنگی تشکیل جهت جلسه با متخصصین اورژانس شاغلین بخش خصوصی

/پایان خبر

 

  • آدرس پایین سایت
  • تماس پایین

Copyright © 2023 Iranian Society of Emergency Medicine

TPL_BACKTOTOP