#گزارش شماره ۲ بازرس انجمن

با سلام وتقدیم احترام خدمت اعضا محترم انجمن علمی طب اورژانس

 

 

با پیگیری جناب دکتر داوود شریفی زمانی جهت دیدار حضوری با ریاست کمیسیون بهداشت مجلس جهت بررسی چالش ها ی رشته در تاریخ امروز یک شنبه ۱۴۰۱/۵/۹هماهنگ کردید.

 

 

با تشکیل جلسه به صورت اظهار نظر اعضا محترم هیات مدیره در فضای مجازی ، آقایان دکتر توکلی ، دکتر حسن معتمد ، دکتر داوود شریفی و دکتر علی عبدالرزاق نژاد برای این دیدار انتخاب و در ساعت ۱۱ تا ۱۲ در محل معاونت درمان دانشگاه ایران دیداری جهت هماهنگی درونی بین این چهار عضو انجام شد.

 

 

ساعت ۱۳/۳۰ تا ۱۴ دیدار در کمیسیون بهداشت ( واقع در مجلس شورای اسلامی ) با جناب دکتر شهریاری ریاست محترم این کمیسیون انجام و ضمن بحث در مورد مشکلات و لزوم تصمیم گیری حاکمیتی نسبت‌ به مسائل و عدم واگذاری تصمیم گیری ها ی حوزه طب اورژانس به سایر تخصص ها ، قرار به هماهنگی برای جلسه بعدی با حضور اعضای منتخب هیات مدیره انجمن ، معاونین وزارتخانه و اعضای کمیسیون بهداشت گردید.

 

در این جلسه لزوم مداخله حاکمیتی برای حل شدن مشکلات جهت استمرار خدمات دهی این رشته تخصصی طرفین تاکید و فضای کلی جلسه بسیار مثبت بود.

 

دکتر علی عبدالرزاق نژاد

بازرس انجمن علمی طب اورژانس

۱۴۰۱/۵/۹

 

  • آدرس پایین سایت
  • تماس پایین

Copyright © 2023 Iranian Society of Emergency Medicine

TPL_BACKTOTOP