اولین جلسه هیات مدیره منتخب انجمن طب اورژانس در محل سالن همایش های رازی با حضور تمامی ۷ نفر اعضا منتخب و بازرس در ساعت ۱۱ صبح برگزار گردید.

 

در دستور کار اول انجمن ارکان انجمن طی انتخابات به شرح زیر معرفی شدند :

۱ .رییس انجمن : جناب دکتر نادر توکلی

۲ .دبیر انجمن : جناب دکتر حسن معتمد

۳ .نایب رئیس انجمن : دکتر بابک معصومی

۴ .خزانه دار : جناب دکتر مهدی شریفی دولویی

 

کمیته های انجمن با نظر اعضا هیات مدیره به شرح زیر انتخاب و معرفی شدند:

 

1 - کمیته آموزش و پژوهش انجمن : دکتر علی عبدالرزاق نژاد

 

2 - کمیته صنفی بخش (خصوصی) : دکتر مهدی شریفی دولویی

 

3 - کمیته صنفی (بخش دولتی) : دکتر مجید علیمردانی

 

۴ .کمیته بین الملل : دکتر کیهان گلشنی

 

۵. سخنگوی انجمن : دکتر بابک معصومی

  • آدرس پایین سایت
  • تماس پایین

Copyright © 2023 Iranian Society of Emergency Medicine

TPL_BACKTOTOP