✅ کارگاه تهویه مکانیکی همراه با ارایه گواهی معتبر درروز چهار شنبه ۱۴ دیماه درحاشیه شانزدهمین کنگره طب اورژانس برگزار میشود. جهت حضوردراین کارگاه، شرکت در سایربرنامه های کنگره الزامی نمیباشد. شرکت کنندگان می‌توانند با وارد شدن به سامانه خدمات به آدرسhttps://learn.isem.ir فقط از خدمات کارگاههای کنگره استفاده نموده و کارت ورود را دریافت نمایند.

بر روی لینک زیر کلیک نمایید و برنامه مخصوص به پیراپزشکان را انتخاب کرده و بعد از انتخاب بر روی دکمه (دریافت کارت/خدمت) کلیک نمایید

https://learn.isem.ir

  • آدرس پایین سایت
  • تماس پایین

Copyright © 2023 Iranian Society of Emergency Medicine

TPL_BACKTOTOP