پیرو پیگیری هیات مدیره انجمن علمی طب اورژانس ایران، مشکل پوشش بیمه ای خارج بیمارستانی بیمه سلامت جهت تجویزها در مطب و درمانگاهها مانند بیمارستان، با دستور مدیر کل خدمات تخصصی بیمه سلامت، در بیمه سلامت مرتفع شد.

  

  • آدرس پایین سایت
  • تماس پایین

Copyright © 2023 Iranian Society of Emergency Medicine

TPL_BACKTOTOP