• دکتر نادر توکلی

  دکتر نادر توکلی

  ریاست انجمن
  • دکتر بابک معصومی

   دکتر بابک معصومی

   نائب رئیس
   • دکتر حسن معتمد

    دکتر حسن معتمد

    دبیر انجمن
    • دکتر داوود شریفی

     دکتر داوود شریفی

     عضو هیات مدیره
    • دکتر پژمان منزه

     دکتر پژمان منزه

     عضو هیات مدیره
    • دکتر مهدی شریفی دلویی

     دکتر مهدی شریفی دلویی

     عضو هیات مدیره و مسئول امور صنفی در بخش خصوصی
    • دکتر مجید علیمردانی

     دکتر مجید علیمردانی

     عضو هیات مدیره ( مسئول امور صنفی در بخش دولتی )
    • دکتر علی عبدالرزاق نژاد

     دکتر علی عبدالرزاق نژاد

     بازرس انجمن

 • آدرس پایین سایت
 • تماس پایین

Copyright © 2023 Iranian Society of Emergency Medicine

TPL_BACKTOTOP