وبینار ماهانه انجمن متخصصین طب اورژانس ایران:

 

مدیریت درد در اورژانس با داروهای غیراپیوئیدی

 

تاریخ برگزاری: شنبه ۳۰ بهمن ماه ۱۴۰۰


ساعت برگزاری: ۹ الی ۱۲

 

دارای امتیاز بازآموزی برای گروه های هدف

 

شناسه برنامه: ۱۷۶۳۶۳

 

گروه های هدف:
متخصصین طب اورژانس
متخصصین داخلی
متخصصین قلب
متخصصین جراحی عمومی
متخصصین بی هوشی
پزشکان عمومی

 

عناوین و سخنرانان:

 

بیدردی با داروهای غیر اپیوئیدی در بیماران مراجعه کننده به بخش اورژانس:یک رویکرد جدید
دکتر حسن سلیمانپور
متخصص بیهوشی،فوق تخصص مراقبت های ویژه
استاد دانشگاه علوم پزشکی تبریز

 

کاربرد بلوک عصبی در بیماران ترومایی مراجعه کننده به بخش اورژانس
دکتر مهرداد طاهری
متخصص بیهوشی،فوق تخصص درد
دانشیار دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی

 

داروشناسی درد:معرفی داروهای کاربردی کنترل درد در بخش اورژانس
دکتر علی عبدالرزاق نژاد
متخصص طب اورژانس
استادیار دانشگاه علوم پزشکی زاهدان

 

 پرسش و پاسخ: ساعت ۱۲ الی ۱۲:۱۵

 

ثبت نام از طریق سامانه آموزش مداوم کشور

 

لینک برگزاری وبینار:
https://www.skyroom.online/ch/savelife.ir/cme

 

 

 لینک بازپخش وبینار سخنرانی اول : 

بیدردی با داروهای غیر اپیوئیدی در بیماران مراجعه کننده به بخش اورژانس : یک رویکرد جدید

https://isem.ir/learn/webinar/bahman00/part-1.mp4

 

  لینک بازپخش وبینار سخنرانی دوم و سوم :

کاربرد بلوک عصبی در بیماران ترومایی مراجعه کننده به بخش اورژانس

داروشناسی درد : معرفی داروهای کاربردی کنترل درد در بخش اورژانس

https://isem.ir/learn/webinar/bahman00/part-2-3.mp4

 

  • آدرس پایین سایت
  • تماس پایین

Copyright © 2023 Iranian Society of Emergency Medicine

TPL_BACKTOTOP