وبینار ماهانه انجمن علمی تخصصی طب اورژانس ایران :
مدیریت مسمومیت ها و اورژانس های محیطی

تاریخ برگزاری : شنبه ۲۷ آذر ماه ۱۴۰۰
ساعت برگزاری : ۹ الی ۱۲

دارای امتیاز بازآموزی برای گروه های هدف

شناسه برنامه : ۱۷۲۵۸۷

گروه های هدف :
متخصصین طب اورژانس
متخصصین بیهوشی
متخصصین داخلی
متخصصین پزشکی قانونی

عناوین و سخنرانان :

 اورژانس های کوهستان
دکتر سیدرضا حبیب زاده
متخصص طب اورژانس
استادیار دانشگاه علوم پزشکی مشهد

 معرفی بیمار
دکتر محمد سازگار
متخصص طب اورژانس
استادیار دانشگاه علوم پزشکی مازندران

 مسمومیت با ارگانوفسفره
دکتر سید خسرو قاسمپوری
متخصص پزشکی قانونی - فلوشیپ سم شناسی بالینی و مسمومیت ها
استادیار دانشگاه علوم پزشکی مازندران

 مسمومیت با الکل های سمی
دکتر پیمان عرفان طلب اِوینی
متخصص طب اورژانس - فلوشیپ سم شناسی بالینی و مسمومیت ها
استادیار دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی

پرسش و پاسخ : ساعت ۱۱:۴۵ الی ۱۲

ثبت نام از طریق سامانه آموزش مداوم کشور

لینک برگزاری وبینار :
https://www.skyroom.online/ch/fho/savelife

 

  • آدرس پایین سایت
  • تماس پایین

Copyright © 2023 Iranian Society of Emergency Medicine

TPL_BACKTOTOP