پنجمین کنگره تخصصی و دومین کنگره بین المللی ساخت بیمارستان و مدیریت منابع و تجهیزات ( 18 و 19 آذر ماه 1397) + امتیاز بازآموزی - تهران (سالن همایش های رازی)

چاپ

 

لینک کانال تلگرامی کنگره بین المللی ساخت بیمارستان و مدیریت منابع و تجهیزات:
@hospitalbuild
تلفن دبیرخانه : ۷۷۶۵۳۷۰۵