جلسه ماهیانه معرفی کیس دانشگاه های استان تهران و البرز با امتیاز بازآموزی جهت پزشکان و پرستاران

چاپ

بدین وسیله به اطلاع می رساندجلسه ماهیانه معرفی کیس دانشگاه های استان تهران و البرز با امتیاز بازآموزی جهت پزشکان و پرستاران از سامانه آموزش مداوم وزارت بهداشت ودرمان و آموزش پزشکی کشور در سالن هنرمند بیمارستان آتیه در تاریخ شنبه ۲۷ ام مرداد ماه از ساعت :۸:۳۰ صبح برگزار خواهد شد