جلسه مشترک نمایندگان هیات بورد و انجمن طب اورژانس ایران با مشاور اجرائی دبیر شورای آموزش پزشکی و تخصصی وزارت بهداشت پیرامون بررسی مشکلات رشته تخصصی طب اورژانس

 

اعضای حاضر در جلسه :

دکتر محسن عباسی ( مشاور اجرائی دبیر شورای آموزش پزشکی و تخصصی وزارت بهداشت )

 

دکتر علی بیداری ( دبیر هیأت بورد ، عضو هیأت علمی دانشگاه علوم پزشکی ایران )

 

دکتر علی ارحمی دولت آبادی ( هیأت بورد ، عضو هیأت علمی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی )

 

دکتر نادر توکلی ( رئیس انجمن علمی طب اورژانس ، هیأت بورد ، عضو هیأت علمی دانشگاه علوم پزشکی ایران )

 

دکتر حسن واعظی ( متخصص طب اورژانس و رئیس اداره اورژانس بیمارستانی وزارت بهداشت )

 

دکتر بابک معصومی ( دبیر انجمن طب اورژانس و عضو هیأت علمی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان )

 

دکتر علی شهرامی ( عضو هیأت علمی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی )

 

دکتر فرزاد بزرگی ( عضو هیأت علمی دانشگاه علوم پزشکی مازندران )

 

دکتر مجید حاجی مقصودی ( عضو هیأت علمی دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد )

 

سرکار خانم میلاد ( نماینده دبیر خانه شورای تخصصی وزارت بهداشت )

 

گزارش کامل جلسه در خبر تکمیلی منتشر خواهد گردید .

 

  • آدرس پایین سایت
  • تماس پایین

Copyright © 2023 Iranian Society of Emergency Medicine

TPL_BACKTOTOP