بازدید: 2262

بدینوسیله به اطلاع می رساند، هرگونه قرارداد اشتغال و به کارگیری متخصصین طب اورژانس با واسطه گری افراد حقیقی و بدون وجود قرارداد مستقیم با مدیریت بیمارستان ، به هیچ وجه مورد تایید انجمن علمی طب اورژانس ایران و کمیته صنفی این انجمن نبوده و از همکاران درخواست می شود نسبت به بحث امنیت شغلی و بحث حداقل دستمزد و عقد قرارداد مناسب با مراکز درمانی دقت لازم را داشته باشند. اینگونه اقدامات موجب نزول اعتبار این رشته و ضرر و زیان همگی متخصصین طب اورژنس خواهد شد. شایان ذکر است در صورت بروز هرگونه مشکل یا اختلافی از نظر قوانین کار، مرکز استخدام کننده باید پاسخگو باشد و از طرفی در هیچ رشته تخصصی دیگری ما شاهد این نوع بکارگیری متخصصین در مراکز درمانی نیستیم و این مساله از نظر حفظ شان و منزلت رشته و خود همکاران حائز اهمیت می باشد.

انجمن علمی طب اورژانس ایران