ابلاغیه وزیر و رئیس شورای عالی بیمه سلامت کشور مبنی بر ملغی بودن کلیه مصوبات و بخشنامه های داخلی سازمان بیمه گر پایه و دانشگاه های علوم پزشکی مغایر با مصوبات و دستورالعمل های ابلاغی بیمه سلامت کشور و دبیرخانه آن

چاپ