برگزاری کلاس اورژانس شنبه آخر هر ماه با همکاری مشترک اساتید سه دانشگاه از ۹ دانشگاه

چاپ

 

کلاس اورژانس شنبه آخر هر ماه، با همکاری مشترک اساتید سه دانشگاه از ۹ دانشگاه زیر برگزار می گردد و از ابان ماه برای هر جلسه سه امتیاز بازآموزی در نظر گرفته شده است.

 

دانشگاه ها و گروه های همکار :

ایران، اصفهان، اهواز

شهید بهشتی، تبریز، بقیه الله

مشهد، مازندران، مسمومیت

 

در اینده سایر اساتید از دیگر دانشگاه نیز به برنامه ملحق خواهند شد .

انگیزه تشکیل این برنامه مشترک، استفاده از تجارب سایر اساتید و همچنین تجمیع شنوندگان با توجه به کاهش دستیاران در هر دانشگاه است.