وبینار سونوگرافی تشخیصی بیماران با دیس پنه حاد مبتلا به COVID-19 جهت بررسی علل قلبی یا ریوی ( جمعه 26 اردیبهشت ماه 1399 ساعت 5 عصر به وقت تهران )

Print