به گزارش خبرگزاری مهر : ۹۱درصد ظرفیت «طب اورژانس» خالی ماند!

Print

 

به گزارش خبرگزاری مهر :
۹۱درصد ظرفیت «طب اورژانس» خالی ماند!

قائم مقام دبیر شورای آموزش پزشکی و تخصصی گفت: به دلیل عدم استقبال، حدود ۹۱ درصد ظرفیت پذیرش رشته تخصصی طب اورژانس خالی مانده و در وزارت بهداشت یک برنامه نجات برای این رشته طراحی کردیم.

به گزارش خبرنگار مهر، دکتر کوروش وحیدشاهی، قائم مقام دبیر شورای آموزش پزشکی و تخصصی امروز در نشست مدیران معاونت آموزشی وزارت بهداشت با اشاره به موضوع طب اورژانس و سختی کار در این رشته گفت: موضوع طب اورژانس را به صورت ویژه در شورای آموزش پزشکی و تخصصی پیگیری کرده ایم.

وی افزود: متاسفانه حدود ۹۱ درصد ظرفیت پذیرش در رشته تخصصی طب اورژانس خالی مانده است و ما برای آن در وزارت بهداشت یک برنامه جامع آموزش و درمان طراحی کردیم.

وحیدشاهی افزود: در این برنامه جامع ۲۶ راهکار برای نجات طب اورژانس طراحی شده است که ۶ راهکار اجرایی از این میان در حال عملیاتی شدن است. بازنگری در پرداخت ها و ایجاد فلوشیب ها از جمله این راهکارها هستند که برخی از آنها در فرآیند اجرایی قرار گرفته است.

وی خاطرنشان کرد: همه همکاران در دانشگاه های علوم پزشکی و همکاران طب اورژانس می دانند که از زمانی که وزارت بهداشت این رشته را راه اندازی کرده است میزان رضایتمندی و وضعیت اداره بخش های اورژانس بیمارستان بسیار بهبود پیدا کرده است و از همین رو وزارت بهداشت برای اقبال دوباره به این رشته در حال ایجاد راهکارهای عملی است.