اطلاعیه انجمن علمی طب اورژانس ایران در خصوص فعالیت غیر قانونی برخی کانال های تلگرام در شبکه های مجازی با عنوان رشته تخصصی طب اورژانس

Print

 

به اطلاع کلیه همکاران گرامی می رساند کانال تلگرام ( EMERGENCY طب اورژانس ) که با آی دی ( med_info ) در تلگرام با عنوان ( تنها کانال تخصصی پزشکی و طب اورژانس ) در حال فعالیت می باشد هیچگونه وابستگی به متخصصین رشته تخصصی طب اورژانس نداشته و با توجه با شکایات صورت گرفته به انجمن علمی طب اورژانس ایران ، بدینوسیله اعلام می داریم بسیاری از مطالب این کانال که عمدتا مربوط به فوریت های پیش بیمارستانی است غیر تخصصی و غیر مرتبط بارشته تخصصی طب اورژانس بوده و مورد تایید انجمن علمی طب اورژانس ایران نمی باشد .

(انجمن علمی طب اورژانس ایران)