استعلام دبیر و رئیس دبیرخانه شورای عالی بیمه سلامت از معاونت درمان وزارت بهداشت درمورد صلاحیت تجویز خدمات ترومبولیتیک و اکسپلور توسط متخصصین طب اورژانس

Print