اطلاعیه کاندیداهای طب اورژانس جهت مشارکت در هشتمین دوره انتخابات نظام پزشکی مورخ 25 تیر ماه 1400

Print

با نام خدا

  با سلام و درود به همه متخصصین و دستیاران محترم طب اورژانس

جامعه بزرگ طب اورژانس کشور

اکنون که در مقطعی قرار داریم که متاسفانه رشته و هویت صنفی طب اورژانس مورد اقبال حاکمیت قرار نگرفته است و تمامی وعده ها و پیگیری ها آنچنان تحقق نیافته است و از همه مهمتر شاهد افت کیفیت ارایه خدمات در حال حاضر و آینده خواهیم بود، در ریشه یابی و تحلیل این موضوع به دو ماخذ و مرجع رسیدیم.‌

اولین حوزه معاونت آموزشی وزارت بهداشت و دوم سازمان نظام پزشکی است که در این در حوزه ها ما نماینده و سخنگوی مشخصی نداریم.

از طرفی همانطور که در فلسفه اولیه تشکیل رشته، نیاز مردم به خدمات فوریتهای پزشکی تخصصی بوده است و به هیچ عنوان تمایل سایر رشته های تخصصی هم به راه اندازی این رشته ( به جز متخصصینی که درک بالایی از اورژانس داشته اند) نبوده است، نگاه حاکمیت باید نقصان های موجود را برطرف نماید که این اتفاق نیفتاده است.

پیگیری های جدی با همفکری اساتید صورت گرفته ولی خروجی مطلوب بجز بعضی مسایل بیمه ای نداشتیم.

لذا از انجایی که تریبون نظام پزشکی حساسیت قابل توجهی پیدا کرده است، حضور حداکثری شما عزیزان در مشارکت در انتخابات سراسر کشور به رغم همه ناملایمات بسیار مهم می باشد.

لذا از همه شما عزیزان تقاضا دارم مشارکت فعال داشته و حداقل در شهرهای محل خدمت خود علاوه بر منتخبین شایسته رشته های دیگر که مد نظرتان هست، تمامی متخصصین طب اورژانس را ( فارغ از تمام حب و بغض ها) در لیست منتخبین قرار دهید.

به هر صورت آنچه مسلم است در آستانه دولت جدید باید هم راستا ، یک صدا و به شکل واحد بتوانیم از شان متخصصین طب اورژانس که تاثیرگذار ترین قشر در حوزه سلامت بوده و می توانند گام موثری هم در جهت اعتلای رشته و ارتقای خدمات اورژانس های بیمارستانی باشد، دفاع و پشتیبانی لازم را بعمل آوریم.

ارادتمند همه شما عزیزان 
کاندیداهای طب اورژانس هشتمین دوره انتخابات نظام پزشکی

( انجمن متخصصین طب اورژانس ایران )