انالله و انا الیه راجعون

Print

 

با نهایت تاسف و تاثر درگذشت همکار گرامی آقای دکتر علیرضا عرب طاهری متخصص اورژانس را به خانواده محترم ايشان و جامعه طب اورژانس كشور تسليت

عرض نموده و غفران و رضوان الهی را برای ایشان و صبر و اجر جهت بازماندگان محترم آرزومندیم.

 

 ( انجمن متخصصین طب اورژانس ایران )