درگذشت استاد گرانقدر جناب آقای دکتر چنگیز قلیپوری ، پدر طب اورژانس دانشگاه علوم پزشکی تبریز را به خانواده محترم ايشان و جامعه طب اورژانس كشور تسليت عرض مينماييم

Print

 

 

استاد دكتر چنگيز قلي پوري دانشيار جراحي دانشگاه علوم پزشكي تبريز و داراي فلوشيپ تروما از كانادا ، موسس و بنيانگذار رشته طب اورژانس دانشگاه علوم پزشكي تبريز و همچنين عضو هيئت بورد اين رشته نيز بودند. از سوابق اجرايي ايشان مي توان به تصدي معاونت آموزشي دانشگاه علوم پزشكي تبريز اشاره نمود. بارزترين و شاخص ترين ويژگي اين استاد نمونه علاوه بر مقام علمي ايشان ، تواضع، ادب و انسانيت ايشان مي باشد. نهايتا استاد چنگيز قلي پوري در سن ٥٧ سالگي بعد از تحمل يك سال و اندي درد و رنج فراوان به رحمت ايزدي  پيوستند و مريدان و شاگردانشان را تنها گذاشته و به ملكوت اعلي پيوستند.

 

انجمن طب اورژانس ايران درگذشت اين انسان والا را به خانواده طب اورژانس ايران ، همسر محترم و فرهيخته شان، سركار خانم دكتر رزيتا عليزاده شالچي، خانواده محترم و فرزندان برومندشان تسليت عرض مينمايد.

(انجمن متخصصین طب اورژانس ایران)