برگزاری میزگرد های علمی ( گفتمان سلامت ) بصورت ویدیو کنفرانس با حضور اندیشمندان انجمن های علمی و اصحاب رسانه توسط کمیسیون انجمن های علمی گروه پزشکی

Print