راهنمای ارسال مقاله

1. خلاصه مقالات اصیل ، مرور سیستماتیک و کیس ریپورت به زبان فارسی یا انگلیسی مورد قبول می باشند.

2. تعداد کلمات از 300 کلمه بیشتر نباشد.

3. فونت مناسب برای متون فارسی B Nazanin و برای متون انگلیسی  Times New Roman می باشد.

4. فاصله بین خطوط روی 1.15 سانتی متر تنظیم شود.

5. فایل مقالات حتما در قالب Microsoft word ارسال شوند.

6. متن ارسالی به عنوان خلاصه به ترتیب مقاله دارای قسمت های زیر باشد:

1. عنوان مقاله (Introduction)

2. اسامی نویسندگان و مشخصات سازمانی آنها (Authors’ name and affiliation)

3. نویسنده مسئول (Corresponding author)

 نام و نام خانوادگی به همراه آدرس پستی، آدرس پست الکترونیک، تلفن ثابت و همراه

(مسئولیت ترتیب و تعداد اسامی و همچنین متن ارسالی از طرف نویسندگان بر عهده نویسنده مسئول می باشد و تیم بررسی کیفی خلاصه مقالات ارسالی برای کنگره در این خصوص هیچگونه مسئولیتی ندارد).

4. مقدمه (Introduction)

5. روش کار(Methods) 

6. یافته ها (Results) 

7. نتیجه گیری  (Conclusion)

8. کلمات کلیدی(Keywords)

 

راهنمای تهیه پوستر

 

جهت ارسال مقاله اینجا را کلیک نمایید

 

 

  • آدرس پایین سایت
  • تماس پایین

Copyright © 2023 Iranian Society of Emergency Medicine

TPL_BACKTOTOP