دانلود از سایت انجمن :

http://isem.ir/files/books/rosen/10th/rosen10th.pdf

 

 

  • آدرس پایین سایت
  • تماس پایین

Copyright © 2023 Iranian Society of Emergency Medicine

TPL_BACKTOTOP