دانلود سومین ویرایش کتاب بی نظیر دستنامه مراقبت های بحرانی واشنگتن جهت درمان بیماری های اورژانسی و پر خطر

شامل تمام مراحل درمان و دوز داروها توسط الگوریتم های کاربردی

 

 

  • آدرس پایین سایت
  • تماس پایین

Copyright © 2023 Iranian Society of Emergency Medicine

TPL_BACKTOTOP