انجمن علمی تخصصی طب اورژانس ایران- نشانی و شماره تماس
نشانی

حذف تصاویر و رنگ‌ها
نشانی انجمن علمی تخصصی طب اورژانس ایران :
دفتر انجمن علمی طب اور‍ژانس ایران از تاریخ 25 / 3 / 96 به مکان ذیل انتقال می یابد:
تهران-خ ستارخان-خ نیایش- مجتمع بیمارستانی حضرت رسول اکرم(ص)
تلفن :66539255
فکس:66539260
ایمیل مدیر سایت : tavakoli@isem.ir
نشانی مطلب در وبگاه انجمن علمی تخصصی طب اورژانس ایران:
http://isem.ir/find.php?item=1.85.37.fa
برگشت به اصل مطلب