انجمن علمی تخصصی طب اورژانس ایران- اخبارجلسات آموزشی
اطلاعیه

حذف تصاویر و رنگ‌ها | تاریخ ارسال: ۱۳۹۷/۱/۱۹ | 
http://isem.ir/files/site1/pages/7657.jpg

بدینوسیله به اطلاع می رساند برنامه جلسات مشترک معرفی Caseاز دانشگاه های علوم پزشکی استان تهران و البرز در نیم سال اول سال ۱۳۹۷در ساعت ۸:۳۰ صبح روزهای شنبه مورخ ۱۵ اردیبهشت ، ۱۹ خرداد ، ۳۰ تیر، ۲۷ مرداد و ۳۱ شهریورماه سال ۱۳۹۷ در سالن هنرمند بیمارستان آتیه با امتیاز بازآموزی از سامانه آموزش مداوم  برگزار خواهد شد.
نشانی مطلب در وبگاه انجمن علمی تخصصی طب اورژانس ایران:
http://isem.ir/find.php?item=1.63.167.fa
برگشت به اصل مطلب