انجمن علمی تخصصی طب اورژانس ایران- اخبار سمینارها و کنگره ها
همایش یک روزه تروما در حوادث تروریستی شهری (20 اردیبهشت 1397) + امتیاز باز آموزی

حذف تصاویر و رنگ‌ها | تاریخ ارسال: ۱۳۹۷/۲/۹ | 
نشانی مطلب در وبگاه انجمن علمی تخصصی طب اورژانس ایران:
http://isem.ir/find.php?item=1.62.168.fa
برگشت به اصل مطلب