انجمن علمی تخصصی طب اورژانس ایران- اخبار سمینارها و کنگره ها
کنگره سالانه طب اورژانس

حذف تصاویر و رنگ‌ها | تاریخ ارسال: ۱۳۹۳/۷/۷ | 

اطلاعیه مهم

دفتر انجمن علمی طب اور‍ژانس ایران از تاریخ 25 / 3 / 96 به مکان ذیل انتقال می یابد:

تهران-خ ستارخان-خ نیایش- مجتمع بیمارستانی حضرت رسول اکرم(ص)

تلفن :66539255

فکس:66539260

نشانی مطلب در وبگاه انجمن علمی تخصصی طب اورژانس ایران:
http://isem.ir/find.php?item=1.62.159.fa
برگشت به اصل مطلب