انجمن علمی تخصصی طب اورژانس ایران- اخبار سمینارها و کنگره ها
اولین کنگره علوم اعصاب پایه و بالینی

حذف تصاویر و رنگ‌ها
اولین کنگره "علوم اعصاب پایه و بالینی" در تاریخ 17 الی 19 آبان در مرکز همایشهای رازی برگزار می شود و برای متخصصین طب اورژانس هم 10 امتیاز دارد.
AWT IMAGE
نشانی مطلب در وبگاه انجمن علمی تخصصی طب اورژانس ایران:
http://isem.ir/find.php?item=1.62.149.fa
برگشت به اصل مطلب