انجمن علمی تخصصی طب اورژانس ایران- اخبار سمینارها و کنگره ها
افزایش مهلت ثبت نام در سمینار آسیبهای جانوری

حذف تصاویر و رنگ‌ها
بنا بر درخواست همکاران مبنی بر تمدید مهلت ثبت نام آنلاین در نخستین سمینار آسیبهای ناشی از جانوران در ایران مهلت ثبت نام آنلاین  تا ساعت 14 پانزدهم اردیبهشت ماه 89 افزایش یافت.همچنین برای راحتی شرکت کنندگان برای پرداخت هزینه ثبت نام شماره کارت شتاب نیز اعلام شد .

دریافت اطلاعات کلی سمینار
-----------------------------------------
نشانی مطلب در وبگاه انجمن علمی تخصصی طب اورژانس ایران:
http://isem.ir/find.php?item=1.62.110.fa
برگشت به اصل مطلب