انجمن علمی تخصصی طب اورژانس ایران- اخبار صنفی
آگهی دعوت مجمع عمومی عادی سالیانه انجمن علمی طب اورژانس ایران با شناسه ملی ۱۰۱۰۳۲۱۲۸۵۲

حذف تصاویر و رنگ‌ها | تاریخ ارسال: ۱۳۹۷/۳/۲۱ | 
آگهی دعوت مجمع عمومی عادی سالیانه انجمن علمی طب اورژانس ایران با شناسه ملی ۱۰۱۰۳۲۱۲۸۵۲

بدینوسیله از کلیه اعضای پیوسته انجمن علمی طب اورژانس ایران( متخصصین طب اورژانس و اعضای هیات علمی گروه طب اورژانس) دعوت می شود تا در جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه که راس ساعت ۱۱صبح روز شنبه ۱۳۹۷/۰۴/۳۰ به نشانی : شهرک غرب، بلوار پاک نژادی، نبش خ دادمان، تقاطع خیابان شهیددادمان، سالن اجتماعات هنرمند طبقه ۷ کد پستی ۱۴۶۷۷۷۳۶۶۱ برگزار می گردد، حضور بهم رسانند.

دستور جلسه :

- استماع گزارش هیات مدیره و مسئولین کمیته آموزش ،صنفی، و پژوشی و بازرسان قانونی.

- تصویب صورتهای مالی شرکت منتهی به ۹۷/۰۴/۱


- سایر مواردی که به موجب قانون در حیطه مصوبات مجمع عمومی عادی سالیانه می باشد.
 
نشانی مطلب در وبگاه انجمن علمی تخصصی طب اورژانس ایران:
http://isem.ir/find.php?item=1.61.174.fa
برگشت به اصل مطلب