انجمن علمی تخصصی طب اورژانس ایران- اخبار صنفی
ابلاغ حکم نهایی شکایت گروهی متخصصین طب اورژانس جهت اجرای قانون ارتقابهره وری برای پزشکان

حذف تصاویر و رنگ‌ها | تاریخ ارسال: ۱۳۹۷/۳/۲۱ | 
ابلاغ حکم نهایی شکایت گروهی متخصصین طب اورژانس جهت اجرای قانون ارتقابهره وری برای پزشکان ( صدور قانون وحدت رویه) با پیگیری کمیته صنفی انجمن علمی طب اورژانس ایران
نشانی مطلب در وبگاه انجمن علمی تخصصی طب اورژانس ایران:
http://isem.ir/find.php?item=1.61.173.fa
برگشت به اصل مطلب