انجمن علمی تخصصی طب اورژانس ایران- اخبار صنفی
مغایرت ابلاغیه قائم مقام دبیرشورای آموزش پزشکی و تخصصی وزارت بهداشت و درمان درموردحق مطب و حیطه کاری متخصصین طب اورژانس با آیین نامه اجرائی

حذف تصاویر و رنگ‌ها | تاریخ ارسال: ۱۳۹۷/۲/۱۳ | 
مغایرت ابلاغیه قائم مقام دبیرشورای آموزش پزشکی و تخصصی وزارت بهداشت و درمان درموردحق مطب و حیطه کاری متخصصین طب اورژانس با آیین نامه اجرائی قانون اجازه تاسیس مطب و کوریکولوم آموزشی ابلاغی این رشته
نشانی مطلب در وبگاه انجمن علمی تخصصی طب اورژانس ایران:
http://isem.ir/find.php?item=1.61.169.fa
برگشت به اصل مطلب