انجمن علمی تخصصی طب اورژانس ایران- اخبار صنفی
برگزاری انتخابات شاخه مازندران انجمن طب اورژانس

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: ۱۳۹۶/۱۲/۲۳ | 

http://isem.ir/files/site1/pages/what_we_do.jpg

انتخابات انجمن علمی طب اورژانس شاخه مازندران روز پنجشنبه مورخ ۱۷ اسفندماه در محل سازمان نظام پزشکی ساری برگزار گردید و با رأی اعضا، متخصصین ذیل به عنوان هیأت مدیره انجمن انتخاب شدند:

🔹دکتر ابوالقاسم لعلی
🔹دکتر فرزاد بزرگی
🔹دکتر حامد خدابخش
🔹دکتر ایرج گلی خطیر
🔹دکتر فرهاد باقریان

نشانی مطلب در وبگاه انجمن علمی تخصصی طب اورژانس ایران:
http://isem.ir/find.php?item=1.61.166.fa
برگشت به اصل مطلب