انجمن علمی تخصصی طب اورژانس ایران- اخبار و اطلاع رسانی
متعاقباً اعلام خواهد شد

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: ۱۳۹۲/۱۲/۱۴ | 
بدینوسیله به اطلاع کلیه علاقه مندان به شرکت در کنفرانس های ماهیانه انجمن علمی طب اورژانس می رساند، این کنفرانس به دلیل تقویم فشرده کاری در اسفندماه برگزار نخواهد شد و اولین جلسه در فروردین 93 و تاریخ دقیق آن متعاقباً اطلاع رسانی خواهد شد
نشانی مطلب در وبگاه انجمن علمی تخصصی طب اورژانس ایران:
http://isem.ir/find.php?item=1.60.155.fa
برگشت به اصل مطلب