انجمن علمی تخصصی طب اورژانس ایران- هیئت مدیره
هیئت مدیره انجمن

حذف تصاویر و رنگ‌ها


 اعضای هیات مدیره فعلی انجمن

رئیس انجمن : دکتر نادر توکلی

  دبیر انجمن : دکتر بابک معصومی

  نائب رئیس انجمن : دکتر  سهیل صالحی

  خزانه دار انجمن : دکتر محمدرضا مقصودی

  سایر اعضا هیئت مدیره : دکتر هادی قره باغی، دکتر حجت درخشانفر، دکتر محسن ولیزاده

  بازرس : دکتر  افشین امینی

  اعضا علی البدل :  ، دکتر سیدحسین سیدحسینی داورانی، دکتر علیرضا براتلو


نشانی مطلب در وبگاه انجمن علمی تخصصی طب اورژانس ایران:
http://isem.ir/find.php?item=1.58.13.fa
برگشت به اصل مطلب