انجمن علمی تخصصی طب اورژانس ایران- صفحه اصلی
تهبه دی وی دی های هشتمین کنگره طب اورژانس

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: ۱۳۹۳/۲/۱۵ | 


بدینوسیله به اطلاع آن دسته از متخصصین واعضای محترم هیات علمی طب اورژانس که تا کنون نسبت پرداخت حق عضویت خود در سال 1395 اقدام ننموده اند می رساند که این عزیزان می توانند تا پایان وقت اداری روز 16 بهمن 1395 براساس شرایط ذیل نسبت به تکمیل مراحل عضویت اقدام نمایند.
لازم به ذکر است که این عضویت تا پایان اسفند ماه 1396معتبر بوده وحق ثبت نام برای  هر فرد مبلغ سیصد هزار ریال  می-باشد.
شرایط ثبت نام :
1-    عضویت هیأت علمی گروه آموزشی طب اورژانس یا داشتن مدرک گواهینامه یا دانشنامه تخصصی طب اورژانس
2-    پرداخت مبلغ سیصد هزار ریال به حساب شماره 61318620 بانک رفاه شعبه سنایی به نام انجمن علمی طب اورژانس و ارسال تصویر فیش واریزی به پست الکترونیک admin@acem.ir
3-    تکمیل فرم عضویت جدید سال 95 در سایت انجمن علمی طب اورژانس به نشانی w‏ww.isem.ir
مزایای عضویت :
1-    صدور کارت معتبر عضویت در انجمن
2-     برخورداری از حق شرکت درجلسات مجمع عمومی انجمن ونیز انتخابات هیات مدیره انجمن
3-    برخورداری از تخفیف در همایش ها وبرنامه های علمی ارائه شده توسط انجمن
4-    دریافت امتیاز آموزش مداوم از طریق شرکت در جلسات علمی ماهیانه انجمن
5-     امکان برخورداری از تخفیف در هزینه ثبت نام برخی همایش های بین المللی که توسط فدراسیون جهانی طب اورژانس حمایت می شوند. لازم به ذکر است که انجمن علمی طب اورژانس عضو رسمی فدراسیون جهانی طب اورژانس یا IFEM می¬باشد.
6-     دریافت اخبار ومقالات علمی شاخص در رشته طب اورژانس از طریق پست الکترونیک شخصی
7-     بهرمندی از حمایت های مالی و معنوی انجمن در پیشبرد طرح های شخصی ارائه شده در صورت تصویب هیات مدیره انجمن

( جهت تکمیل اطلاعات عضویت جدید به قسمت  "عضویت جدید سال95 " در صفحه اصلی سایت مراجعه نمایید.  
 

نشانی مطلب در وبگاه انجمن علمی تخصصی طب اورژانس ایران:
http://isem.ir/find.php?item=1.54.157.fa
برگشت به اصل مطلب