انجمن علمی تخصصی طب اورژانس ایران- اعضای تایید شده 91
اعضای تایید شده 91

حذف تصاویر و رنگ‌ها

لیست زیر اسامی افرادی است که حق عضویت انجمن طب اورژانس را در سال 1391 پرداخت نموده اند ( اگر حق عضویت خود را پرداخت نموده اید و نامتان در لیست نیست کافی است فیش پرداخت شده خود را اسکن نموده و به ایمیل admin@isem.ir بفرستید) :

پزشکان:
 1. دکتر محمد جلیلی
 2. دکتر محمد کلانتری میبدی
 3. دکتر جواد سیدحسینی
 4. دکتر بابک مهشیدفر
 5. دکتر حسن امیری
 6. دکترگلنار فردوسی
 7. دکتر محمد حسین صالح نیا
 8. دکتر ابراهیم کریمی
 9. دکتر مانی مفیدی
 10. دکتر آنیتا سبز قبایی
 11. دکتر مجید شجاعی
 12. دکتر علیرضا براتلو
 13. دکتر علی طاهر نیا
 14. دکتر حمید زضا حاتم آبادی
 15. دکتر علی منوچهری فرد
 16. دکتر علی رفعی نژاد
 17. دکتر علی عمرانی نوا
 18. دکتر داود فارسی
 19. دکترپیمان حافضی مقدم
 20. دکتر علی بیداری
 21. دکتر نادر توکلی
 22. دکتر محمد شاهی
 23. دکتر مهران بهرامیان
 24. دکتر سیدحسین شاکر
 25. دکتر سید محمد حسینی کسنویه
 26. دکتر سعید عباسی
 27. دکتر زاهد زرگران
 28. دکتر شیرین گودرزی نژاد
 29. دکتر حمید شکرریز
 30. دکتر نادر مولوی
 31. طیبه زواری
 32. دکتر علی رضایی
 33. دکتر محمد حسین نژاد
 34. دکتر حامد بصیرغفوری
 35. دکتر مهران بهرامیان
 36. دکتر کیوان الچیان
 37. دکتر رضا مصدق
 38. دکتر سحر فرهمند
 39. دکتر عباس عدالتخواه
 40. دکتر میلاد سلیمی
 41. دکتر محسن یوسف زاده
 42. دکتر علی شهرامی
 43. دکتر کریمان
 44. دکتر امینی
 45. دکتر مصطفی علوی مقدم
 46. دکتر حجت درخشانفر
 47. دکتر محمدتقی طالبیان
 48. دکتر محمدامین زارع
 49. گلنار فردوسی
 50. دکتر راضیه اقتصادی
 51. دکتر اکرم ذوالفقاری
 52. دکتر فرهمندراد
 53. دکتر اسکندر محرابی
 54. دکتر نصیر دهقان

پرستاران :

 1. خانم طیببه علیخان زاده
 2. سید هادی حمیدزاده


نشانی مطلب در وبگاه انجمن علمی تخصصی طب اورژانس ایران:
http://isem.ir/find.php?item=1.141.146.fa
برگشت به اصل مطلب