انجمن علمی تخصصی طب اورژانس ایران- اعضای تایید شده 90
اعضای تایید شده 90

حذف تصاویر و رنگ‌ها

لیست زیر اسامی افرادی است که حق عضویت انجمن طب اورژانس را در سال 1390 پرداخت نموده اند ( اگر حق عضویت خود را پرداخت نموده اید و نامتان در لیست نیست کافی است فیش پرداخت شده خود را اسکن نموده و به ایمیل admin@isem.ir بفرستید) :

پزشکان:
  1. دکتر جواد سیدحسینی
  2. دکتر میترا ارجمی
  3. دکتر صمد شمس وحدتی
  4. دکتر شهرام کیخا

پرستاران :نشانی مطلب در وبگاه انجمن علمی تخصصی طب اورژانس ایران:
http://isem.ir/find.php?item=1.140.145.fa
برگشت به اصل مطلب