انجمن علمی تخصصی طب اورژانس ایران- مرور مجلات طب اورژانس
مرور مجلات (شماره دهم- اول خرداد ماه 1390)

حذف تصاویر و رنگ‌ها

ترجمه مقالات از دکتر امیرحسین جهانشیر

اثرات موسیقی آرام‌بخش، انگیزنده و سکوت بر سیگنال‌های الکتروکاردیوگرافی

Journal of ECG

موسیقی می‌تواند بر سرعت ضربان قلب، فشار خون و هدایت پوستی اثر بگذارد. موسیقی می‌تواند هیجانات مرکزی را در مغز تحریک نموده و مواد شیمیایی که وضعیت فیزیولوژیک را تغییر می‌دهند آزاد بنماید. در این مطالعه تغییرات الکتریکی قلب بر اساس نوع موسیقی مورد توجه قرار گرفته است. بیمار با فواصل 30 ثانیه‌ای سکوت، به دو نوع موسیقی آرام‌بخش و انگیزنده گوش می‌داد. ابتدا تغییرات حاصله در هر مرحله با سکوت قبل از آن مقایسه شد. سپس پاسخ به دو توع موسیقی با هم مقایسه شدند و در نهایت پاسخ به موسیقی بدون توجه به نوع آن با حالیت سکوت مقایسه شد. شدت پلاریزاسیون و دپلاریزاسیون در پاسخ به موسیقی بدون توجه به توع آن تغییر کرد. اما دو نوع متفاوت موسیقی اثرات متفاوتی روی بدن داشتند. موسیقی انگیزتده سبب تغییر شدت حداکثر موج T شد اما چنین پاسخی در موسیقی آرام‌بخش مشاهده نشد. پهنای باند پلاریزاسیون و دپلاریزاسیون سرعت ضربان قلب و شدت موج R در پاسخ به موسیقی در مقابل سکوت افزایش می‌یابند اما به نظر قلب تلاشی برای همزمان شدن با موسیقی از خود نشان نمی‌دهد. شدت متوسط موج R در موسیقی آرام بیشتر از موسیقی انگیزنده است. لذا قلب ما در پاسخ به وموسیقی‌های متفاوت، به طور متفاوتی عمل می‌کند.


اکسیژن‌درمانی برای انفارکتوس میوکارد حاد: یک مرور سیستماتیک و متاآنالیز

Journal of Emergency Medicine

اکسیژن به صورت گسترده‌ای در دستورالعمل‌های بین‌المللی برای درمان انفارکتوس حاد میوکارد استفاده می‌شود اما در مورد فایده و بی‌ضرری ان تردیدهایی وجود دارد. یک مرور سیستماتیک و متاآنالیز برای تعیین فایده اکسیژن در درمان AMI از نظر بهبود درد و یا کاهش مرگ و میر انجام شده است. پیامدهای اصلی مرگ، درد و عوارض بودند که بر اساس نسبت خطر (RR) سنجیده شدند. RR مرگ در مصرف اکسیژن نسبت به هوا 2.88 بود. کاهش درد در مقایسه با استفاده از ضد درد 0.97 بوده است. در نتیجه اکسیژن درمانی در AMI در دوره ماقبل پیشرفت‌های اخیر در تکنیک‌های خونرسانی مجدد بیشتر مفید بوده است اما شواهد مطرح کننده ضرر اکسیژن درمانی هستند ولی قدرت کافی نداشته و مرگ و میر بیشتر در گروه اکسیژن درمانی شده می‌تواند تصادفی باشد. تحقیقات بیشتری مورد نیاز است.


سنجش اولیه فعالیت آمیلاز بزاقی (آلفا) پیش‌بینی کننده آریتمی‌های بطنی بدخیم بوده و تعیین کننده پیش‌آگهی بعد STEMI می‌باشد

Journal of Emergency Medicine

آریتمی‌های بطنی از جمله VT و VF شایع‌ترین علت مرگ در بیماران AMI هستند. تشدید فعالیت عصبی سمپاتیک در قلب و رهاسازی کاتکولامین در میوکارد شاید نخستین عامل در ایجاد VT باشد. در این مطالعه مشخص شد که افزایش میزان فعالیت آلفا آمیلاز بزاقی که یک نشانگر فعالیت سمپاتیک است می‌تواند پیش‌بینی کننده بروز آریتمی‌های بطنی وخیم و پیامد کوتاه مدت بدتر در بیماران STEMI باشد


برای گرفتن شرح حال مکانیسم تروما در اطفال می‌توان از اسباب بازی هایی مثل اتوموبیل استفاده کرد

Jourmal of Emergency Medicinne

این اسباب بازی‌ها در شرح حال گیری از بزرگسالانی که مشکل تکلم داشته و یا با زبان محلی آشنایی ندارند نیز قابل استفاده هستند.


چرا بیماران دچار بیماری‌های خفیف تا متوسط که در سایر سرویس‌ها قابل درمان هستند به اورژانس مراجعه می‌کنند؟

Jourmal of Emergency Medicinne

فوریت داشتن درمان بیماری در نظر خود بیمار، در دسترس نبودن و همچنین ظرفیت سرویس‌های دیگر علت اصلی مراجعه بیماران به اورژانس علی رغم توانایی آن سرویس‌ها در درمان بیماری‌های خفیف تا متوسط می‌باشد. توصیه‌ها سایر سرویس‌ها در مراجعه به ایشان و تبیین شرایط اورژانس شاید بتواند تراکم را در اورژانس کاهش دهد

 

نشانی مطلب در وبگاه انجمن علمی تخصصی طب اورژانس ایران:
http://isem.ir/find.php?item=1.139.138.fa
برگشت به اصل مطلب